İşverenlerin Asgari Ücret Desteği 9 Aya Düştü / Mustafa İŞCAN

Google+ LinkedIn +

Değerli okurlar, bugün sizlere işverenlere asgari ücret desteğinden bahsedip 2018 yılında kaç ay uygulanacak hangi işverenler bu destekten faydalanacaktır konusunu işleyeceğim.

Bildiğiniz gibi 2015 yılının Aralık ayında asgari ücrete yapılan %30’luk artış işgücü maliyetlerinin yükselmesine yol açmış ve bu çerçevede 6661 sayılı Torba Kanun’la 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 68’inci maddede yapılan düzenleme ile işverenlere çalışanların prim gün sayıları baz alınarak 2016 Ocak-Aralık döneminde uygulanmak üzere günlük 3.33 TL, aylık 99.90 TL Hazine desteğinden yararlanma imkanı getirilmişti. Bu düzenleme 2017 yılında da devam etmiş 2018 yılında ise işverenlerin talebi ile tekrar uzatılmıştır. 27.03.2018 tarihli, 30373 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunu’nun 73’üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 75’inci madde ile de 2018 yılında da bu düzenleme devam etmiştir. Ancak önceki yıllara nazaran bu yılki 9 aylık olarak uygulanacaktır.

2016 ve 2017 yıllarında asgari ücret desteği bütün yıl için (12 ay) sağlanmıştı. 2018 yılındaki asgari ücret desteği ise sadece Ocak-Eylül döneminde (9 ay) uygulanacak, son üç ay içinse işverenlere asgari ücret desteği sağlanmayacaktır.

HANGİ İŞVERENLER DESTEKTEN YARARLANACAK?

Değerli okurlar, 2018 yılı asgari ücret desteğinden SSK (4/a) kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları (malullük, yaşlık ve ölüm sigortası) hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenleri yararlanacaktır.

Kamu sektörü işverenleri SSK (4/a) kapsamında sigortalı çalıştırsalar dahi söz konusu destekten yararlanamayacaklardır. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde sayılan idareler tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan ve sözleşmesinde fiyat farkı ödeneceği öngörülen hizmet alımlarında, ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü işçilikler için İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacak olan tutarlar, bu idarelerce işverenlerin hak edişlerinden kesilecektir.

 

HANGİ İŞÇİLER DESTEK KAPSAMINDA?

Asgari ücret desteğinden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) tabi olan sigortalılardan dolayı işverenler yararlanabilecektir.

Bu destekten yararlanabilmek için, SGK’da tescil edilmiş işyeri dosyası baz alınacak ve SGK işyeri tescilinin 01 Ocak 2018 tarihinden önce veya sonra olmasına göre söz konusu destekten yararlanma şartları farklı olacaktır. Öncelikle 1 Ocak 2018 öncesi tescil edilmiş işyerlerindeki duruma bakıp daha sonra 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren tescil edilen işyerinin faydalanma şartlarını inceleyelim.

1 OCAK 2018 TARİHİNDEN ÖNCE SGK’DA TESCİL EDİLMİŞ İŞYERLERİ

2017 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere; 2018 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı ile Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek günlük tutarın çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

2017 yılı asgari ücret destek uygulamasında, yararlanılacak günlük destek tutarı 3,33 TL (aylık 99,90 TL) olarak belirlenmişti.

1 OCAK 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN TESCİL EDİLECEK İŞYERLERİ

2018 yılında SGK’da tescil edilecek olan işyerlerinde uzun vadeli sigorta kollarından (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası) bildirimi yapılan sigortalıların toplam prim ödeme gün sayıları ile Bakanlar Kurulu’nca tespit edilecek günlük tutarın çarpımı sonucu bulunacak toplam tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

Asgari ücret desteğinden yararlanma bakımından 2018 yılında SGK’da tescil edilecek olan işyerleri daha avantajlı olacaktır.Nedeni ise 2018 yılında tescil edilecek olan işyerlerinde, destek tutarına esas prim gün sayısı hesaplanırken sigortalıların sigorta primine esas günlük kazançlarının Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek tutar ve altında olup olmadığı üzerinde durulmaksızın, prime esas kazanç alt sınırı ve üst sınırları arasında bildirilen tüm sigortalıların prim ödeme gün sayıları hesaplamada esas alınacak ve Bakanlar Kurulunca tespit edilecek günlük tutar ile çarpımı suretiyle bulunacak toplam tutar kadar destekten yararlanılacaktır.

Milli Gazete | 11.04.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak