Çeyiz ve konut hesabında katkı arttı! / Resul KURT

Google+ LinkedIn +

Evlenmek isteyenlerin çeyiz hesabı açmaları, konut almak isteyenlerinse konut hesabı açarak düzenli birikim yapmaları halinde devlet katkısı veriliyor. Özellikle bir yandan tasarrufları artırmak ve öte yandan da kaynak yaratmak amacıyla önem taşıyan çeyiz hesabı ve konut hesabı uygulamasında katılımcılara sağlanan faydaların artırılması amacıyla geçtiğimiz günlerde yayınlanan 7103 Sayılı torba yasada bazı değişiklikler yapıldı. Yapılan düzenlemeyle devlet katkı oranları arttırılmış, devlet katkısından yararlanmak daha cazip hale gelmiştir.
***
Çeyiz hesabında üst limit 7.500 TL
Türk vatandaşları ve çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler, Bankacılık Kanununa tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde TL cinsinden çeyiz hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yapmaları ve evliliklerini müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde devlet katkısı ödenmektedir.

Çeyiz hesabına ödemeler düzenli olarak yapılacaktır. Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 100 TL, üst sınır 1000 TL ‘dir. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık ve üst sınırların üç kat geçerlidir. Katılımcıların çeyiz yardımı devlet katkısından yararlanabilmeleri için evlilik tarihinden önce asgari üç yıl boyunca hesaba düzenli ödeme yapması, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapması, yönetmelikte belirtildiği üzere ödemeleri aksatmamaları gerekmektedir.

Çeyiz hesabı uygulamasında 7103 Sayılı torba yasada yapılan değişiklikle devlet katkısı oranı yüzde 20’den 25’e; azami katkı tutarı ise 5.000 Türk lirasından 7.500 Türk lirasına yükseltilmiştir.

***

Konut hesabında üst limit 20.000 TL

Konut sahibi olmayan Türk vatandaşlarına, yurt içinde satın alacakları ilk ve tek konut için 5411 sayılı Kanuna tabi mevduat veya katılım bankalarının yurt içi şubelerinde Türk Lirası cinsinden konut hesabı açmaları, asgari 3 yıl boyunca sistemde kalmaları ve konutu satın almalarını müteakip ilgili bankaya başvurmaları hâlinde Devlet katkısı ödenmektedir.

Konut yardımı devlet katkısından yararlanmak isteyen vatandaşların bankaların yurtiçi şubelerinde Türk Lirası cinsinden mevduat hesabı veya katılım fonu olarak açmaları gerekmektedir. Konut hesabı açılışında katılımcı ile banka arasında sözleşme ve gerektiğinde ürün işleyiş detaylarını içeren müşteri talimatı düzenlenecektir.

Konut hesabına ödemeler düzenli olarak yapılacaktır. Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 250 TL, üst sınır 2.500 TL ‘dir.

Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda aylık ve üst sınırların üç kat geçerlidir. Katılımcıların konut yardımı devlet katkısından yararlanabilmeleri için yönetmelikte belirtildiği üzere ödemeleri aksatmamaları gerekmektedir.

Konut hesabında ise devlet katkısı tutarı 7103 Sayılı torba yasada yapılan değişiklikle 15 bin Türk lirasından 20 bin Türk lirasına; devlet katkısı oranı yüzde 20’den 25’e çıkarılmıştır. Devlet katkısı ödemesi katılımcı bazında azami 20.000 Türk lirasını geçemeyecektir.

***

İŞKUR, İşgücü Piyasasını Araştıracak!

İŞKUR, 2 Nisan-11 Mayıs tarihleri arasında kapsamlı bir araştırma gerçekleştirecek. 81 ilde yaklaşık 90 bin işyerini ziyaret ederek işgücü piyasasını araştıracak. İşverenleri ihtiyaçları belirlenerek, beklentiler dinlenecek. Bu veriler sayesinde istihdam politikalarına yer verilecek.
2018 yılı İşgücü Piyasası Araştırması, Türkiye’nin geleceği açısından önemli bir yere sahip olacak. Bu nedenle işverenlerin araştırmacılara karşı gerekli hassasiyeti göstermeleri gerekiyor.
Ayrıca binlerce iş ve meslek danışmanı sahaya inerek işverenleri bilgilendirecek. Hem istihdam teşvikleri hem de İŞKUR faaliyetleri hakkında bilgi verilecek. Özellikle 2018 yılında getirilen ve birçok avantaj sağlayan istihdam teşvikleri hakkında işverenlerin bilinçli olmaları, ekonomik yatırımların geliştirilmesi açısından çok önemli.

Dünya I 06.04.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak