14. Vergi Kongresi / Bumin DOĞRUSÖZ

Google+ LinkedIn +

İstanbul Yüksek Ticaretliler ve Marmara Üniversitesi İİBF Mezunlar Derneği, bilindiği gibi her iki yılda bir Vergi Kongresi düzenlemektedir. Bu yılda 14’üncüsü yapılacak olan kongre Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel anısına “Ekonomik Büyüme, Gelir Dağılımı ve Vergi Politikaları” başlığı altında yapılıyor.

Marmara Üniversitesi’nin Sultanahmet’teki Rektörlük Binası’nın konferans salonunda 6 ve 7 Nisan günleri düzenlenecek olan kongrenin açılış konuşmalarını ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bölünmesi ile oluşan fakültelerin dekanları ile Üniversite Rektörü Prof. Dr. Emin Arat yapacak. Açılış konuşmacılarının en önemli konuğu ise Maliye Bakanı Naci Ağbal.

Toplantının birinci gününde tartışılacak konular ve konuşmacıları : Küreselleşme Ve Uluslararası Siyasetin Büyümeye Etkisi (Prof. Dr. İzzettin Önder), Bilgi Çağında Büyüme Modelleri (Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu), Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme, Gelir Dağılımı Ve Vergi Politikaları İle Etkileşimi (İktisatçı Rahmi Aşkın Türeli), Hukuk Sisteminin Yatırımlara Etkisi (İst.YMM Odası Başkanı Vehbi Karabıyık), Ekonomik Entegrasyon, Uluslararası Yatırım Anlaşmaları Ve Uluslararası Tahkim (Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hasan Aslan Akpınar), Rekabet Hukuku Ve Rekabet Politikalarının Büyümeye Etkisi (Rekabet Kurumu Uzmanı Yalçıner Yalçın), Yatırımların Güvencesi Açısından Hukuk Sistemimizin İrdelenmesi (Dr. A. Bumin Doğrusöz), Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşmaları (Pwc’den YMM Erdoğan Öcal), Sınai Ve Fikri Mülkiyet Haklarının Yatırımlara Etkisi (Av. Ersin Nazalı)

Toplantının ikinci gününün tartışılacak konu başlıkları ve konuşmacıları; Türk Vergi Sistemimizin Analizi Ve Yeniden Yapılandırma Gereği (İst. SMMM Odası Başkanı Yücel Akdemir), Vergi Bilincinin Oluşturulması Ve Eğitimin Önemi (Prof. Dr. Funda Başaran Yavaşlar), Türk Vergi Sisteminin İdari Açıdan Analizi (YMM Mehmet Akif Ulusoy), Vergi Adaleti Bakımından Türk Vergi Sisteminin Değerlendirilmesi (Dr. Ahmet Kavak), Türk Vergi Sisteminin Vergi Denetimi Açısından Değerlendirilmesi Ve Cezaların Caydırıcılığı (Vergi Müfettişi Özgür Kubuş), Ekonomik Suçların Büyümeye Ve Vergi Gelirlerine Etkisi (Bekir Yiğit), Ekonomik Suçların Büyümeye Etkisi Ve Toplumsal Maliyeti (MASAK Uzmanı Sermet Aydın), Vergi Aflarının Psikolojik Etkileri Ve Toplumsal Yansımaları (Dr. Veysi Seviğ), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Çifte Cezalandırma Yasağına Bakışı Ve Türk Hukukundaki Kaçakçılık Suçunun Durumu (Doç. Dr. Barış Bahçeci)

Toplantının ikinci gününün son oturumu ise siyasetçilere ayrılmış. “Siyasetin Ve Bürokrasinin Ekonomik Büyümeye Bakışı” başlıklı panele konuşmacı olarak Maliye Eski Bakanlı Sümer Oral, Milletvekili Selin Sayek Böke, TCMB Eski Başkanı ve geçen dönem Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Hazine ve Dış Ticaret Eski Müsteşarı Tevfik Altınok katılacaklar.

Toplantı kamuya açık olarak ve ücretsiz şekilde yapılıyor. Herkes katılabilir. Toplantılar 6 Nisan’da 9.30’da, 7 Nisanda ise 10.00’da başlıyor. Benden duyurması.

Dünya I 05.04.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak