Kadroya geçecek taşeron işçilerin SGK işlemleri nasıl yapılacak? / Resul KURT

Google+ LinkedIn +

2017 yılında kamu taşeron işçileri açısından en güzel gelişme, yaklaşık 900 bin taşeron işçisinin kamu kurumlarına ve belediyelerde kadroya geçirilmesi oldu. 696 Sayılı KHK ile düzenlenen kadroya geçiş çalışmalarında sona gelindi. Ancak tekrar hatırlatalım; bu düzenleme kamudaki taşeron işçileriyle ilgilidir, özel sektör taşeron işçileri bu kapsamda değildir. Taşeron işçileri konusunda SGK mevzuatı açısından yapılacak işlemler 2018-05 Sayılı SGK genelgesiyle duyuruldu. Yakın bir zamanda işlemlerin sonlandırılmasını bekliyoruz.

İşyeri tescili için son gün 2 Nisan!

Genel kural olarak işveren, örneği SGK tarafından hazırlanan işyeri bildirgesini en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihte SGK’ya vermekle yükümlüdür. Ancak kamu kurumlarında ve bu kurumlarca kurulan tüzel kişilikler tarafından sürekli işçi kadrosuna geçirilmeye ilişkin iş ve işlemlerin son tarihi 2 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir. Buna göre, işyerlerinin tescili bakımından son tarih 2 Nisan 2018 tarihi olduğundan, bu tarihe kadar yapılacak işyeri tescilleri yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

Kamu kurum ve kuruluşları veya bu kurum ve kuruluşlarca kurulan tüzel kişiliklerin kadroya geçirmiş oldukları sigortalıların yapmış oldukları işlerle ilgili iş kolu kodu uygun mevcut işyeri dosyasının olması halinde, ayrıca yeni işyeri dosyası açılmayarak kadroya geçirilecek sigortalıların sosyal sigorta yükümlülükleri bu dosyalardan yerine getirilecektir.

Geçiş hakkının kazanılmasında SGK kayıtlarına bakılacak!

Sürekli işçi kadrosunda geçiş hükümlerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanlar yararlanacaktır. Sigortalıların 4 Aralık 2017 tarihi itibariyle çalıştıklarının tespitinde sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi ile işten ayrılış bildirgesindeki kayıtlar esas alınacak olup, yasal süresi dışında verilen belgeler dikkate alınmayacaktır.

İşe Giriş Bildirgesi için son 2 Nisan!

Kamu idarelerinde sürekli işçi kadrolarına geçişteki son gün 2 Nisan 2018 tarihi olarak belirlenmiştir. Buna göre, kadroya geçirilecek sigortalıların işverenlerinin yapılan işe uygun işkolu kodlu işyeri dosyalarının olması halinde, sürekli işçi kadrosunda başlatacağı sigortalılara ait işe giriş bildirgesini en son 2/4/2018 tarihinde saat 23:59’a kadar verebileceklerdir. Uygun işkolu kodlu işyeri dosyasının olmaması halinde ise işyeri tescili en geç 2 Nisan 2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacağından, bu tarih baz alınarak ilk defa tescil edilen işyerleri için işe giriş bildirgesi verme süresinin son günü 2 Mayıs 2018 tarihi olacaktır.

Yüklenicilerin sürekli işçi kadrolarına geçecek sigortalılarının geçiş işleminin yapıldığı tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirim yapmaya devam etmeleri gerekmektedir. Bu durumda, 2 Nisan 2018 tarihinde kamuda sürekli işçi kadrosuna geçen personele ait işten ayrılış bildirgesi en geç 11 Nisan 2018 tarihinde verilecektir. İşten ayrılış tarihi 1 Nisan 2018 olarak bildirgede beyan edilecektir.

Sürekli kadroya geçiş işleminin 2 Nisan 2018 tarihinden önce tamamlanması halinde işten ayrılış bildirgesi yüklenici tarafından kamu idaresince kadroya geçiş tarihinden bir gün önceki tarih esas alınarak düzenlenecektir. Yüklenici tarafından işten ayrılış nedeni olarak “39-696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş” kodu kullanılacaktır.

Kamu idarelerinden 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale yoluyla iş alan yükleniciler kamuda sürekli işçi kadrosuna alınacak sigortalıların hizmetlerini sözleşmenin feshedildiği tarihe kadar aylık prim ve hizmet belgesi ile bildireceklerdir.

Dünya I 16.03.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak