Uçak Kazasına Sosyal Güvence Gözüyle Bakalım / Vedat İLKİ

Google+ LinkedIn +

İstanbul’a gelmek üzere Birleşik Arap Emirlikleri’nden havalanan …Holding’e ait özel jet dün akşam ülkenin güneydoğusundaki Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletinin Şehrikürd kentine bağlı Durk Enar köyü yakınlarına düşmüş. Kazada 3’ü mürettebat 11 kişi hayatını kaybetmiş.

Biz yorumlarımızı ;

Ø  Sosyal Güvenlik,

Ø  Borçlar Kanunu,

Ø  İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden kısaca bakmamız gerekir.

Kazada ölen mürettebat için İş Kazası işlemi yapılır.(Sosyal Güvenlik Hukuku)

İş Kazasından dolayı;

a.)Hak sahiplerine Gelir,

b.)Hak sahiplerine cenaze yardımı

c.)900 gün olması halinde 5 yıl sigortalılık süresi bakılarak ölüm aylığı hak sahiplerine ödenir.

d.)Hem gelir hem de aylık ödenir,bunlardan yüksek olanın tamamı düşük olanın yarısı hak sahiplerine ödenecektir.

İş Kazası günü de SGK kazanç olarak APHB gösterilecektir.

 

Mürettebat Borçlar Kanunu yönünden değerlendirilecektir.

Ücretleri ,primleri,fazla mesai,varsa yıllık izin ücretleri ödenecektir.

Borçlar Hukuku Açısından Ölüm Tazminatı

6098/440 göre;

Sözleşme, işçinin ölümüyle kendiliğinden sona erer. İşveren, işçinin sağ kalan eşine ve ergin olmayan çocuklarına, yoksa bakmakla yükümlü olduğu kişilere, ölüm gününden başlayarak bir aylık; hizmet ilişkisi beş yıldan uzun bir süre devam etmişse, iki aylık ücret tutarında bir ödeme yapmakla yükümlüdür.

Burada mürettebatın hak sahipleri belirlenerek kıdem sürelerine göre ölüm tazminatı ödenecektir.

Maddi ve Manevi Tazminat hükümleri de ortaya atılacaktır.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Düşen Uçakla ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre istisna kapsamından Anayasa mahkeme kararı ile çıkartılmıştır.

e) (Ek: 10/9/2014-6552/15 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi’nin 14/5/2015 tarihli ve E.: 2014/177, K.: 2015/49 sayılı Kararı ile.) iptal edilmiştir.

Bu durumda Hava aracı için 6331 sayılı Kanun hükümlerine göre de işlem yapılacaktır.Risk analizlerinden başlanarak,uçak mürettebatının uçuş teknikleri dahil olmak üzere,bağlı oldukları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü dahil tüm birimlerden bilgiler alınacaktır.

6331 sayılı Kanununa aykırı durumlar varsa yapılan denetimlerle ortaya çıkacaktır.

Aynı zaman da mürettebat için kazadan sonra 3 iş günü içinde İş Kazası bildirimleri de yapılacaktır.

Uçak kazasında mürettebatında kusurları da dikkate alınarak gelen raporlara göre değerlendirilecektir.

Kusura göre de zararların tazmini de taraflar arasında , gelen bilirkişi raporlarıyla mahkeme kanalıyla çözülür.

Sosyal Güvenlik Kurumu ise kusur durumuna göre yapacağı aylık/gelirlere karşı rucü hakkını kullanabilir.

Mürettebat dışı ölen yolcular;

Burada yolcuların Sosyal Güvenlik statülerine göre 4/a ve b göre 5 yıllık sigortalılık süresi 1800 gün yada borçlanmalar hariç 900 gün yada borçlanma dahil 1800 gün ile hak sahipleri ödeyerek ölüm aylığı hak sahiplerine bağlanacaktır.

Bu kişilerinde 360 gün prim ödemesi halinde cenaze ödeneği verilecektir.

Hak sahipleri SGK emeklilik tahsis belgesi ile müracaat edilmesinde,burada ölüm olayı kusur ile ortaya çıkmış ise ölüme sebebiyet verenler içinde SGK rucü hakkını kullanabilir.

Olayın boyutlarını ilerleyen günlerde basına yansırsa göreceğiz.

Tabi ki İş ve Sosyal Güvenlik açısından,SGK Müfettişleri,ÇSGB Bağlı İş Müfettişleri de soruşturma yapacak,raporlar düzenlenecektir.

Özel Ferdi Kaza Sigortaları da devreye girecektir.Mürettebat ve yolcular içinde uygulanması halinde bu sigortadan ödemeler yapılacaktır.

Hayatını kaybedenlere, Allah rahmeti ile muamele etsin,kederli yakınlarının başı sağ olsun.

Alitezel | 14.03.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak