e-Defter tutan mükelleflerin berat yükleme takvimi

Google+ LinkedIn +

 

Elektronik defter uygulaması kapsamında olan mükelleflerin , Yevmiye Defteri ve
Büyük Defter (Defter-i Kebir) BERATLARINI ilgili ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı portalına yüklemeleri gerekmektedir.

Bilindiği üzere elektronik defter uygulamasına başvuru yapan mükellefler uygulamaya
başlama tarihi itibariyle Yevmiye Defteri ve Büyük Defteri elektronik olarak tutmak
zorundadırlar.

2 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğin 3. maddesinde;
a) Gerçek kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar kendilerine ait güvenli elektronik imza veya mali mühür ile imzalar.
b) Tüzel kişiler elektronik defterlerini, ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son
gününe kadar (Hesap döneminin son ayına ait defterler kurumlar vergisi
beyannamesinin verildiği ayın son gününe kadar) kendilerine ait mali mühür ile
onaylar’ hükmü bulunmaktadır.

Aylık olarak oluşturulan elektronik defterlere ait beratlar, ilgili ayı takip eden 3. ayın
son gününe kadar Gelir İdaresi Başkanlığı e-defter uygulamasına yüklenmelidir
Berat yüklemesinin son gün yapılması gibi bir şart bulunmamaktadır. Gerekli
kontrolleri tamamlayan mükellefler ilgili ayı takip eden 3. ayın son gününü beklemeden
e-defter uygulamasına beratlarının yüklemesini yapabilirler.
Berat yüklemesinin son günü hafta tatiline veya genel tatile denk gelmesi durumunda
süre ; takip eden ilk iş gününe uzayacaktır.

A)- GERÇEK KİŞİLER / GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
DÖNEMİ BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ
OCAK AYINA AİT BERAT 30/NİSAN Gün Sonuna kadar
ŞUBAT AYINA AİT BERAT 31/MAYIS Gün Sonuna kadar
MART AYINA AİT BERAT 30/HAZİRAN Gün Sonuna kadar
NİSAN AYINA AİT BERAT 31/TEMMUZ Gün Sonuna kadar
MAYIS AYINA AİT BERAT 31/AĞUSTOS Gün Sonuna kadar
HAZİRAN AYINA AİT BERAT 30/EYLÜL Gün Sonuna kadar
TEMMUZ AYINA AİT BERAT 31/EKİM Gün Sonuna kadar
AĞUSTOS AYINA AİT BERAT 30/KASIM Gün Sonuna kadar
EYLÜL AYINA AİT BERAT 31/ARALIK Gün Sonuna kadar
EKİM AYINA AİT BERAT 31/OCAK (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
KASIM AYINA AİT BERAT 28/ŞUBAT (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
ARALIK AYINA AİT BERAT 31/ MART (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

B)- TÜZEL KİŞİLER / KURUMLAR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ
DÖNEMİ BERAT YÜKLEME SON GÜNÜ
OCAK AYINA AİT BERAT 30/NİSAN Gün Sonuna kadar
ŞUBAT AYINA AİT BERAT 31/MAYIS Gün Sonuna kadar
MART AYINA AİT BERAT 30/HAZİRAN Gün Sonuna kadar
NİSAN AYINA AİT BERAT 31/TEMMUZ Gün Sonuna kadar
MAYIS AYINA AİT BERAT 31/AĞUSTOS Gün Sonuna kadar
HAZİRAN AYINA AİT BERAT 30/EYLÜL Gün Sonuna kadar
TEMMUZ AYINA AİT BERAT 31/EKİM Gün Sonuna kadar
AĞUSTOS AYINA AİT BERAT 30/KASIM Gün Sonuna kadar
EYLÜL AYINA AİT BERAT 31/ARALIK Gün Sonuna kadar
EKİM AYINA AİT BERAT 31/OCAK (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
KASIM AYINA AİT BERAT 28/ŞUBAT (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar
ARALIK AYINA AİT BERAT 30/ NİSAN (Ertesi Yıl) Gün Sonuna kadar

Share.

About Author

Yorum Bırak