SGK’dan Güzel Hareketler / Mustafa İŞCAN

Google+ LinkedIn +

Değerli okurlar, bugün SGK’nın son yönetmeliğiyle yapılan vatandaşlara karşı olumlu olan düzenlemelerden bahsedip sizlerden gelen sorulara cevap vereceğim.

Değerli okurlar, sosyal güvenlik alanında yazılarımızla sizleri son çıkan kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler doğrultusunda yalansız ve tarafsız bir şekilde bilgilendirmeye çalışıyorum. Bu bazen SGK’nın vatandaş lehine yapmış olduğu düzenlemeler ile bazen de SGK’nın eksik olarak yaptığı düzenlemeleri, buradaki köşe yazımda veya TV5’te Pazar günleri İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı olarak katıldığım ve Fatih Yedier’in sunduğu, saat 14:30 ile 15:30 arasındaki Çalışma Hayatı isimli programımızda da sizleri bilgilendirmeye çalışıyoruz.

Yukarıda belirttiğim gibi sosyal güvenlik uygulamalarındaki eksiklikleri belirttiğimiz gibi bu eksikliklerin giderilmesi sonucu köşemize taşıyarak bu eksikliklerin giderilmesinde emeği geçenlere siz okuyucularımız adına da teşekkürlerimizi belirtiyoruz. 05.12.2017 tarihinde SGK tarafından yayınlanan yönetmelikte yıllardır sorun olan ve bazen emekli aylıklarının iptaline neden olan sorunlar gibi birkaç konuda vatandaş yanlı olarak düzenlemeler yapılmıştır.

İPTAL EDİLEN MAAŞLARA BORÇLANMA HAKKI

Daha önceden emekli aylığı bağlanmış ancak bağlanan bu aylıkta aylık bağlanıyorken fark edilmeyen başkalarına ait hizmet günlerinin daha sonradan tespit edilmesi sonucu bağlanan emekli aylıkları kesilip, maaşın kesildiği tarihe kadarda almış oldukları emekli aylık ücretlerinin tamamını SGK vatandaştan geri almaktaydı. Vatandaşın kusuru olmaksızın kesilen bu aylıklar için artık borçlanma hakkı getirilerek geçmişe dönük ödenen maaşlarda geri istenmeyecektir. Örneklersek; emekli aylığı bağlandıktan sonra 22 gün hizmeti sehven başkasına ait olduğu tespit edilmiş ise eksik kalan 22 günün askerlik, yurtdışı, doğum veya kanunda sayılı diğer borçlanma türlerinden biri ile 22 gün borçlandırılıp ödettirilerek emekli aylığının almasına devam ettirilecektir.

ÖLÜM AYLIKLARINDA ARTIK TOPLU MAAŞ ALINACAK

Diğer çözüme kavuşan sorunda ölen kişinin SGK’ya olan prim borcunun ödendiği tarihten itibaren hak sahibi aileye bağlanan ölüm aylığı yeni uygulamaya göre borcun ödendiği tarihe göre değil, hak sahibi aileye ölümden itibaren maaş bağlanacak. Bu düzenleme ile artık toplu maaş alma imkanı oluşacak.

ASGARİ ÜCRETİN 2 KATINDAN AZ PRİM BORCU ÇIKANLAR

Emeklilik müracaatı yapmış sigortalıların emeklilik süreci devam ederken çıkan prim borcu ödendiği tarihten sonraki aybaşından itibaren emekli aylığı bağlanmakta iken yeni düzenleme ile asgari ücretin 2 katından az prim borcu bulunuyorsa bu borç ödendiği tarihi takip eden aybaşından değil ilk emekli aylığı müracaat tarihinin takip eden aybaşından başlar. Uzun süren emekli aylık bağlamalarındaki oluşan bu sorunda çözülmüş bulunmaktadır.

ÇALIŞMA SONUCU KESİLEN AYLIKLAR

Diğer bir düzenlemede sigortalı çalışması nedeniyle maaşı kesilmesi gerektiği halde kesilmeyenlerin mağduriyetlerinin giderilmesi hakkındadır. Emekli aylığı almakta iken, sigortalı olması nedeniyle emekli aylıklarının kesilmesi gerektiği sonradan anlaşılan vatandaşlarımız hakkında sadece sigortalı olduğu süreler esas alınacak. Sigortalılığı sona ermiş olanların malullük veya yaşlılık aylıkları, sigortalılığın sona erdiği tarih müracaat tarihi kabul edilerek, bu tarihi takip eden ödeme dönemi itibarıyla emekli aylıkları devam edecek. Konuyu örneklersek; üç ay sigortalı çalışandan sadece üç aylık maaşı geri alınıp günümüze kadar aldığı maaşına dokunulmayacak.

Vatandaş lehine yapılan bu olumlu düzenlemelerin yapılmasında katkısı olan başta ÇSGB Jülide Sarıeroğlu hanımefendi, kurum başkanı sayın Mehmet Selim Bağlı beyefendi’ye ve tüm emeği geçen SGK çalışanlarına vatandaşlar adına teşekkür ederiz.

Milli Gazete | 28.02.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak