İşten Çıkan/Çıkartılan Yeni Doğum Yapan Anneye Geçici İş Görmezlik Ödenir mi? / Vedat İLKİ

Google+ LinkedIn +

Analık sigortasında  yapılan geçici iş göremezlik ödemeleri ile istirahate  ayrılmış olan kadın işçinin  işinden herhangi bir sebeple ayrılması durumunda hak ettiği ödeneği alıp almayacağı konusunda sıklıkla sorulara muhatap olmaktayız.

Analık Sigortasından Yararlanma Şartları Kısa Vadeli Sigorta Hükümlerinde Açıklanmıştır:

Analık sigortasında iki önemli ödemeden söz edilir.

a)Emzirme ödeneği

b)Geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor.

Emzirme ödeneği her sene başında SGK Yönetim Kurulunca belirlenen tutarlar ölçüsünde ödenmektedir.

Emzirme ödeneğinin alınması için  4-1(a ) kapsamındaki sigortalı kadın işçi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması gerekmektedir.

Sigortalılığı sona eren kişilerin bu tarihten itibaren 300 gün içinde çocuklarının doğması halinde doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün primi bulunmasıyla bu durumdaki  kişilere de emzirme ödeneği ödenir.

Analık sigortası kapsamında  doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede yada çoğul gebelik hâlinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre eklenerek  çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

Analık sigortasında  geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekir.

Sigortalı kadının isteği ve doktor onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması hâlinde doğum öncesinde kullanılmayan sürenin beş haftaya, çoğul gebelik hâlinde de yedi haftaya kadar olan kısmı sigortalının bu sürede çalışmamış olması şartı ile doğum sonrasına ilave edilir.

Erken doğum halinde yukarıdaki şartlar gereği kullanılmayan izinler doğum sonrasına aktarılır.

Doğum önü kullanılmayan  doğum sonrasına  aktarılan  doğuma ait izinlerin geçici iş göremezlik ödemeleri de aynı mantıkla doğum sonrasına aktarılır.

Doğum öncesi 56 gün doğum sonrası 56 gün olmak üzere toplamda 112 gün kadın sigortalı iş yerinde yada  başka bir işyerinde  çalışmamış olması koşuluyla ödenir.

Çoğul bir gebelik ise 56+14+56=126 gün olarak geçici iş göremezlik ödenecektir.

Kadın sigortalı doğum öncesi ve sonrası olmak üzere 8 hafta çoğul gebelikte 2 hafta eklenmesi ile geçici iş göremezlikleri hesaplanıyor.

2011/50 MÜLGA GENELGE

Doğumdan önce gebelik istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde, gebelik istirahat süresi içinde herhangi bir sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.

2016/21 SAYILI GENELGE

Doğumdan önce analık istirahatının başladığı tarihte sigortalılık niteliği devam etmekte olan kadının 90 günlük kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartını yerine getirdiğinin tespiti halinde, analık istirahat süresi içinde herhangi bir sebeple hizmet akdi sona ermiş olsa dahi kendisine doğum öncesi ve doğum sonrası geçici iş göremezlik ödeneğinin verilmesi gerekmektedir.

(*)2011/50 gebelik ifadesi 2016/21 analık olarak düzeltilmiştir.

Kadın işçi herhangi bir sebeple sigortalılık niteliğini kaybetmesi durumunda doğum önü ve sonrasına ait olan sürelere ait ödenmesi gereken günler için geçici iş görmezlik ödeneği ödenmesine devam edilir.

Kısaca istirahata  ayrıldığı tarihte sigortalılık niteliğinin kaybetmemiş,  istirahat raporu aldığı tarihten sonra herhangi bir sebeple  sigortalılık niteliği sona ermiş olan  kadın sigortalı,sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonraki döneme ait olan doğum önü ve doğum sonu geçici iş göremezlik ödemeleri ödenir.

Alitezel | 23.02.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak