Kağıt belgeler ile elektronik belgeler arasındaki fark / Rüknettin KUMKALE

Google+ LinkedIn +

 

Yurdumuzda belge düzeni Vergi Usul Kanununda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.
Konuya bu çerçeveden bakmak gerekmektedir.

Maliye Bakanlığı çıkarttığı duyurular ile, elektronik belgelerin nasıl kullanacağı ile ilgili açıklamalar yapmaya yetkili bulunmaktadır.

Maliye Bakanlığı çıkarttığı bu duyurularda Vergi Usul Kanunu çerçevesinde kullanılan belgelerin elektronik olarak kullanılması halinde bunların yeni bir çeşit belge olmadığını vurgulamaktadır.
Diğer bir anlatımla, e – fatura ve bunun gibi elektronik düzen çerçevesinde kullanılan belgeler yeni bir çeşit belge değildir.

Bu belgeler aynı kağıt ortamda üretilen belgeler ile aynı hukuki sonuç doğurmaktadır.
Üretilmesi, kullanılması veya düzenlenmesi gerekirken düzenlenmemesi aynı hukuki şekle tabi olmaktadır.

Bu sebeple elektronik ortamda üretilen belgeler Vergi Usul Kanunu’nda bulunan cezai hükümlere tabi olmaktadır.

Dünya I 21.02.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak