Kıst dönem beyannamelerinin elektronik ortamda alınmaya başlanması hakkında duyuru

Google+ LinkedIn +

Vefat eden mükelleflere ait bugüne kadar elektronik ortamda verilemeyen “ölüm tarihinde içinde bulunulan ayın başlangıcı ile ölüm tarihi arasındaki döneme tekabül eden (GMSİ+ÜCRET+DKİ+MSİ), kıst dönem beyannameleri” Beyanname Düzenleme Programı (BDP) üzerinden elektronik ortamda 27.12.2017 tarihinden itibaren alınmaya başlanmıştır. Ayrıca uygulamaya açılan programda 05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi gazete’de yayımlanan 7061 sayılı Kanunun 10 ncu maddesi hükmü gereği götürü gider indirim oranı %15 olacak şekilde düzenleme yapılmıştır. Bu tür beyanname verecek mükellefler ile kağıt ortamında beyanname alacak vergi dairesi müdürlüklerinin söz konusu değişiklikler nedeniyle Beyanname Düzenleme Programını (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI I 28.12.2017BEY

Share.

About Author

Yorum Bırak