Tevsiki mümkün olmayan harcamalara ilişkin belge / Av.Nazlı Gaye ALPASLAN

Google+ LinkedIn +

Bilindiği üzere, yasal düzenleme gereği; 213 sayılı VUK’nun 228.maddesi hükmüne göre; tevsiki zaruri olmayan kayıtlar belirlenmiştir.

Buna göre,

1) Gelenek ve uygulamalara uygun olarak belli bir fatura veya vesikaya dayandırılması mutad olmayan muhtelif masraflar,

2) Harcama yapılmış olmasına rağmen belgesi temin edilmeyen giderler,

3) Yasalara göre standart götürü olarak tespit edilen otomatik masraflar

4) Şehir içi yolcu, bilet, jeton, standart tren ve taşıma ücretleri

Yukarıda yer alan harcamalarla ilgili olarak gerçek ve tüzel kişiler tarafından A4 boyutunda bir belge üzerine harcamayı yapan tarafından gerekli listemeler yapılır. Alt kısmı onaylanarak harcama yapan tarafından ad, soyad, imza şeklinde kayıtlandırılır.

Düzenlenecek bordroda aşağıdaki bilgilerin yer alması zorunludur:

1- Belge tarihi

2- Açıklamalar

3- Tutar

4- Aynı gün veya farklı tarihlerde yapılan harcamaların dökümleri

5- Beyan sahibinin adı, soyadı, imzası ve TC’si

Hürses Gazetesi 13.10.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak