GİB: Duyuru / KDV İadesi Kontrol Raporlarının oluşması için gereken kriterler

Google+ LinkedIn +

Gelir İdaresi
İnternet Vergi Dairesi Duyurusu
KDV İADESİ KONTROL RAPORLARININ OLUŞMASI İÇİN
GEREKEN KRİTERLER
KDV İadesi Kontrol Raporlarının oluşması için mükelleflerin;
1- İnternet Vergi Dairesi üzerinden ilgili dönem KDV iade liste girişlerini
elektronik ortamda yapmaları ve onaylamaları,
2- İlgili döneme ait Standart İade Talep Dilekçelerini elektronik ortamda
girmeleri ve onaylamaları
gerekmektedir.
Diğer taraftan, yukarıda yer verilen ana koşulları yerine getirmiş olan mükellefler
açısından aşağıda belirtilen ve kendilerine uygun olan hususların da sağlanması
gerekmektedir.
– “Artırımlı Teminat Mektubu” veya “Teminat Mektubu” ile yapılan iade taleplerinde,
KDV iade listelerinin ve Standart İade Talep Dilekçesinin elektronik ortamda
gönderilmesi ile birlikte iade dönemine ait “banka/katılım bankası teminat
mektubunun” vergi dairesine ibraz edilmiş olması gerekmektedir.
Vergi dairesine ibraz edilen teminat mektubunun vergi dairesi tarafından “203 evrak
kodu” ile kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.
Gelir Yönetimi Daire Başkanlığı (I)’nın 4/4/2017 tarih ve 20668 sayılı yazısında yer
alan “Mükellefler tarafından iade taleplerine ilişkin olarak her bir dönem için ayrı
teminat mektubu verilmesi gerekmektedir.” İfadesi gereğince mükellefler tarafından
iade taleplerine ilişkin olarak her bir iade dönemi için ayrı teminat
mektubu/artırımlı teminat mektubu verilmesi gerekmektedir.
– Mükellef, YMM KDV İadesi Tasdik Raporu ile iade talep etmiş ise, KDV iade
listelerinin ve Standart İade Talep Dilekçesinin elektronik ortamda gönderilmesi ile
birlikte iade dönemine ait “YMM KDV İade Tasdik Raporunun” da vergi dairesine
ibraz edilmiş olması gerekmektedir.
Vergi dairesine ibraz edilen YMM KDV İade Tasdik Raporunun vergi dairesi
tarafından “302 evrak kodu” ile kayıt altına alınmış olması gerekmektedir.
– Mükellef, “Teminat Mektubu” ile beraber “YMM KDV İadesi Tasdik Raporu” ile de
iade talep etmiş ise, KDV iade listelerinin ve Standart İade Talep Dilekçesinin
gönderilmesi ile birlikte iade dönemine ait “banka/katılım bankası teminat
mektubunun” ve “YMM KDV İadesi Tasdik Raporunun” vergi dairesine ibraz edilmiş
olması gerekmektedir.
Vergi dairesine ibraz edilen teminat mektubunun vergi dairesi tarafından “203 evrak
kodu” ile YMM KDV İade Tasdik Raporunun ise “302 evrak kodu” ile kayıt altına
alınmış olması gerekmektedir.
ATU Kontrol Raporunun oluşabilmesi için;
1. Mükellefler İnternet Vergi Dairesinden KDV iade liste girişi yaparken; “İade Türü”
bölümünde, “Nakden İade” veya “Kısmen Mahsup Kısmen Nakden” İade
seçeneklerinden birisini seçtikten sonra “İade Talebiniz İçin ARTIRIMLI TEMİNAT
MEKTUBU Verecek misiniz?” sorusunda “Evet” işaretleyip teminat mektubu referans
numarası eksiksiz olarak yazmalıdır.
Ayrıca aşağıdaki tablo örneğindeki gibi mükellefler internet vergi dairesi bilgi giriş
ekranlarında iade talep şeklini YMM KDV İadesi Tasdik Raporu Olmaksızın İade kısmını
işaretlemeleri gerekmektedir.
2. İade dönemine ilişkin internet vergi dairesinde bulunan “İade Talep Dilekçe İşlemleri”
menüsünden, standart iade talep dilekçesi doldururken “Artırımlı Teminat ile Nakden
İade” seçilerek iade tutarı ilgili kutucuğa yazılmış olmalıdır.
3. Mükelleflerin ATU iade talepleri için vergi dairesine ibraz ettikleri teminat mektubunun,
203 evrak kodundan iade dönem bilgileri doğru girilerek kaydedilmiş olması
gerekmektedir.
Yukarıda sayılan 3 koşuldan birinin eksikliği halinde ATU Kontrol Raporu oluşmayacaktır.
Kaynak : https://intvrg.gib.gov.tr/

Share.

About Author

Yorum Bırak