15 Yıl ve 3600 gün prim şartını dolduran işçiler açısından kıdem tazminatı hakkı / Av. Gülden TÜRKYAMAN

Google+ LinkedIn +

 

Okuyuculardan Gelen Sorular- 15 Yıl ve 3600 gün prim şartını dolduran işçiler açısından kıdem tazminatı hakkı

Bir okuyucumuzdan gelen soru şu şekilde;

3600 gün prim şartımı doldurdum. İşyerinden kıdem tazminatımı alarak ayrılabilir miyim?

Mülga 1475 sayılı Kanun’un Kıdem Tazminatı’na ilişkin 14. Maddesi hala yürürlükte olup, madde uyarınca; hizmet akitlerinin “506 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) ve (b) alt bentlerinde öngörülen yaşlar dışında kalan diğer şartları veya aynı Kanunun Geçici 81 inci maddesine göre yaşlılık aylığı bağlanması için öngörülen sigortalılık süresini ve prim ödeme gün sayısını tamamlayarak kendi istekleri ile işten ayrılmaları nedeniyle,“ işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödenir.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, bu husustaki ilk önemli konu sigortalılık başlangıç tarihi olup ayrıca sadece 3600 gün prim şartını yerine getirmiş olmak da yeterli değildir. 3600 gün prim şartının yanı sıra aynı zamanda 15 yıl sigortalılığı da doldurmuş olmanız gerekmektedir. Sigortalılığınız 08.09.1999 tarihinden önce başlamış ise, sigortalılık sürelerinizi aynı işyerinde geçirmek şartı olmaksızın, ancak kıdem tazminatına hak kazanabilmek için gerekli olan son 1 yılı aynı işyerinde geçirmiş olmanız kaydıyla, kendi isteğiniz ile işyerinden ayrılmanız halinde, son işyerinizde geçirdiğiniz süre ve brüt ücret(kıdem tazminatı tavan tutarları dikkate alınarak) ile bağlı olarak kıdem tazminatı almaya hak kazanırsınız.

Yukarıda yazılı şartlara uygun olmanız halinde, işverenden kıdem tazminatı talep edebilmeniz için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ilgili müdürlüğünden “kıdem tazminatı alabilir” yazısı alarak işvereninize ibraz etmeniz gerekmektedir.

SORULARINIZI BEKLİYORUZ

Her Perşembe sorularınızın cevaplarını bu köşede görmek isterseniz, sorularınızı gulden@turkyaman.com adresine gönderebilirsiniz.

Hürses Gazetesi 03.08.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak