İşyerinin satılması durumunda işçi kıdem tazminatının ödenmesini isteyebilir mi?

Google+ LinkedIn +

 

Herhangi bir işletmenin / işyerinin kısmen veya tümüyle devredilmesi halinde, söz konusu işyerinde çalışmakta olanlar  işçileri/sigortalılar aynı şartlarla çalışmaya devam edeceklerdir. İşyerinin devri, çalışanların yasal hakları konusunda herhangi bir kayba yol açmayacak, sigortalı işçilere işyerinin devri nedeni ile kıdem tazminatı ödenmesi gerekmeyecektir. Gerek kıdem tazminatı, gerekse yıllık ücretli izin haklarının belirlenmesi gerektiğinde devir öncesi ve devir sonrası oluşan toplam çalışma süresi esas alınacaktır.

Devir ya da satın alma gerçekleştiğine dair tescil belgelerinin kuruma iletilmesine müteakip aynı dosya kapsamında işçilerin prim ve günleri devam etmektedir. Giriş çıkış işlemlerine gerek duyulmamaktadır.

Share.

About Author

Yorum Bırak