SGK : Kurumumuzca ilk defa bağlanacak gelir/ aylık ödemeleri hakkında duyuru

Google+ LinkedIn +

 

Bilindiği üzere, Kurumumuz ile 17 banka ve PTT arasında “Sigortalı ve Hak
Sahiplerine İlk Defa Bağlanan Gelir/Aylık Ödemeleri ile Emekli İkramiyelerinin ve Sosyal
Güvenlik Kurumu Kapsamında Gelir/Aylık Alanlara Promosyon Ödenmesine İlişkin
Protokol” 14/02/2017 tarihinde imzalanıp yürürlüğe girmiş ve daha önce imzalanan
protokoller feshedilmiştir.

Bu kapsamda, 01/08/2017 tarihinden geçerli olarak bağlanacak ilk gelir/aylık ve
emekli ikramiyesi ödemeleri sigortalıların tercihleri esas alınarak ödenmeye
başlanacaktır.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri
kapsamındaki sigortalılar ile (c) bendi kapsamında sigortalı iken görevinden ayrılmış
olanlar ve özel kanunlar kapsamında bulunanların; Kurumumuzca bağlanacak ilk
gelir/aylıkları ile emekli ikramiyesi ödemelerinin gönderilmesini tercih ettikleri banka
veya PTT şube bilgilerini Kurumumuza yapacakları aylık talep başvuruları sırasında
yazılı olarak beyan etmeleri, yine 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddenin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan görevde iken emeklilik talebinde
bulunanların ise ödemelerinin gönderilmesini tercih ettikleri banka veya PTT şube
bilgilerini görev yaptıkları kurumlarına yapacakları başvuruları sırasında, yazılı olarak
beyan etmeleri ve bu beyanların Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan, bankalar ve PTT ile imzalanan söz konusu Protokolün 4 üncü
maddesinde; “… Gelir/Aylık alanlar tarafından herhangi bir tercihte bulunulmadığı
durumlarda ilk defa bağlanan gelir/aylıkların hangi bankaya gönderileceğine ilişkin usul
ve esaslar, Kurum tarafından belirlenecektir.” hükmüne yer verilmiştir.
Buna göre, 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurumumuz
tarafından ilk defa bağlanacak gelir/aylıklar ile emekli ikramiyeleri; 01/08/2017
tarihinden itibaren sigortalıların tercih ettiği bankalar veya PTT şubelerine, herhangi bir
banka tercihinde bulunmayanların ilk defa bağlanacak gelir/aylıkları ile emekli
ikramiyeleri ise T.C. Ziraat Bankası şubelerine gönderilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Share.

About Author

Yorum Bırak