7020 Sayılı ikinci yapılandırma yasasına göre taksitlerin süresinde ödenmemesinin sonuçları nedir? / Av. Nazlı Gaye ALPASLAN

Google+ LinkedIn +

 

7020 sayılı yasaya göre, yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Yapılandırmadan yararlanabilmek için ilk iki taksitin tam ve süresinde ödenmesi gerekmektedir. Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybolacaktır. Ancak, vergi dairesinden mükellefin herhangi bir iade alacağı mevcutsa, bu alacak ile ilgili düzeltme talebinde bulunması ve düzeltme fişinin zamanında onaylanması halinde borçtan gerekli mahsuplar düzeltme fişiyle yapılır.

7020 SAYILI YAPILANDIRMA KANUNDAN YARARLANMANIN DİĞER ŞARTLARI NELERDİR?

Yapılandırma kanun hükümlerinden yararlanmak için iki önemli şart aşağıda belirtilmiştir:

Yapılandırılan borçlar içinde; Yıllık Gelir veya Kurumlar Vergisi, Gelir veya Kurumlar (Stopaj) Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel Tüketim Vergisi borcu bulunuyor ise bu vergiler ile ilgili olarak taksit ödeme süresi boyunca beyan edilip tahakkuk edecek tutarların da süresinde ödenmesi gerekmektedir. Ancak, yukarıda belirtilen vergiler ile ilgili beyan edilip tahakkuk edecek tutarların bir takvim yılında ikiden fazla süresinde ödenmemesi durumunda kanun hükümleri ihlal edilmiş olacaktır.

Mükelleflerin yapılandırılan borçlarına ilişkin dava açmamaları ve açtıkları davalardan vazgeçmeleri gerekmektedir. Mükellefler başvuruları sırasında dava açmayacaklarını, açmış oldukları davalardan vazgeçtiklerini ve diğer kanun yollarına başvurmayacaklarını yazılı beyan edeceklerdir.

Hürses Gazetesi 13.07.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak