Vergi dairelerinde af mesaisi

Google+ LinkedIn +

BASIN BÜLTENİ

Bilindiği üzere, 7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve
Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 27.05.2017 tarihli ve
30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Anılan Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, “Bu Kanunun ilgili
maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun
hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili
idareye başvuruda bulunmaları şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Söz konusu Kanuna ilişkin başvuruların alınması sırasında, vergi dairelerinde meydana gelmesi
muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla 28 Haziran 2017
Çarşamba, 29 Haziran 2017 Perşembe ve 30 Haziran 2017 Cuma günü saat 23:59′ a kadar tüm
vergi daireleri açık bulundurulacaktır.
Kamuoyuna Duyurulur.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 21.06.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak