Varlık Barışı’nda 14 kez kuvvetlendirilmiş incelenmeme güvencesi – Zeki GÜNDÜZ

Google+ LinkedIn +

 

Değerli DÜNYA okurları, 6736 sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ‘Varlık Barışı’ düzenlemesinden yararlanabilmek için az bir zaman kaldı. ‘Varlık Barışı’ndan yararlanabilmek için 30.06.2017 sonuna kadar yurt dışı varlıkların Türkiye’ye getirilmesi veya bildirimi gerekiyor.

Bu konu uygulama süresi 6 ay uzatılınca rafa kalkmıştı. Ben de süre bitmeden hatırlatma gereği duyuyorum. Bu sıralar uygulamanın bir 6 ay daha uzatılacağı yönünde spekülasyon yapılıyor. Olabilir, ancak, henüz bu konuda bir düzenleme taslağı bilgimiz dahilinde değil.

Kumarı veya heyecanı seviyorsanız ay sonuna kadar bekleyin. Son dakika uzatma olmazsa yararlanın. Heyecana gelemiyorsanız da son dakikaya kalmayın.

Bu konuda 02.12.2016’da yayınlanan tebliğde bir çok nokta aydınlığa kavuşturuldu.

Tebliğin vergi incelemesine ilişkin açıklamaları içeren 4. maddesi

Tebliğin bu maddesinde, 14 kez, konuya ilişkin akla gelen tüm olasılıkları içerecek şekilde, örneklerle desteklenerek, 6736 sayılı Kanun kapsamında Varlık Barışı’ndan yaralanan mükelleflere incelenmeyecekleri güvencesi verilmektedir.

Ezcümle, tebliğde, Varlık Barışı hükümlerinden yararlanan mükellef için, “İthalde alınanlar da dâhil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç ve fon yönünden herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturmaya tabi olmayacakları, vergi cezası veya idari para cezasına muhatap kılınmayacakları” ifade edilmektedir.

Tebliğde vergi mevzuatı dışında, gümrük, kambiyo, sermaye piyasası mevzuatı açısından da herhangi bir araştırma, inceleme, soruşturma veya kovuşturma yapılmayacağı belirtilmektedir.

Vergi Usul Kanunu’na göre tebliğe aykırı inceleme yapılamaz

VUK’a göre vergi inceleme elemanları mevcut tebliğ düzenlemeleri dikkate almak zorundadırlar. Dolayısıyla, tebliğdeki açık ifadelerin aksine bir değerlendirme yapılarak, inceleme yapılabilmesi mümkün değildir.

Banka, aracı kurumlar, gümrük idaresi

Banka, aracı kurumlar ya da Gümrük İdaresi ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlar, Varlık Barışı kapsamında beyan edilen varlıkların kaynağının beyanını istemeyecekleri gibi, ayrıca bir araştırma, inceleme, soruşturma yapmayacak, ilave bilgi, belge talebinde de bulunamayacaklardır.

Belgeler için noter, konsolosluk, elçilik, temsilcilik onayı gerekmiyor

Varlık Barışından yararlanılacak menkul varlıklar için ilgili kurum veya kuruluştan alınacak dekont, ekstre, makbuz vb. belgeler yeterli olacak, bunların onaylanması gerekmeyecektir.

Varlık Barışı için devlete beyan da gerekmiyor

Varlık Barışından yararlanılan varlıklar üzerinden bir vergi alınmadığından, yararlanan şahıs ve kurumlarla, tek tek yararlanılan tutarların mali idareye bildirimi de yapılmıyor.

Mahremiyet ilkesi geçerli

Tebliğde, ilgili kanunlar çerçevesinde, Varlık Barışı ile ilgili yapılan beyanların ‘sır’ ve ‘mahremiyet’ kapsamında değerlendirileceği ifade edilmektedir.

Bu kez farklı

Daha önceki Varlık Barışı düzenlemelerinden farklı olarak, bu kez;

– Devlet beyanlar üzerinden vergi almayacak,

– Varlıkların Türkiye’de muhafazası hatta menkul kıymetler için getirilmesi mecburiyeti dahi yok

– Devlet beyanları, merkezi bir sistem içinde toplamıyor, dosyalamıyor.

Amaçlananın, bilgi değişimi, karşılıklı yardımlaşma, kara para ile mücadele, vergi matrahlarının haksız olarak aşınmasını önlemeye dönük yeni döneme girilirken vatandaşlarımıza sorunsuz bir geçiş imkânı sunmak, olduğu ifade ediliyor.

Giderek mali şeffaflığı artan Dünyada, yeni döneme geçiş sorunlarını bertaraf ederek girme imkânı getiriliyor. Bu imkânı iyi değerlendirmek gerek.

 Dünya Gazetesi 16.06.2017
Share.

About Author

Yorum Bırak