SGK prim affında merak ettikleriniz – İbrahim IŞIKLI 

Google+ LinkedIn +

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcu işverenlere yönelik 7020 Sayılı Kanun’la yeni bir af ve yapılandırma hakkı verildi. Okurlarımızdan da buna ilişkin çok sayıda soru gelince bugün detaylı olarak konuyu ele alalım istedik.

Sosyal güvenlik borçlarını yapılandıran işveren ve sigortalıların geçmiş dönem borçlarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, borç asıllarına ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) uygulanacağından borcun daha düşük tutarda ödenmesi mümkün olacaktır.

Aynı zamanda birikmiş borçlara taksitle ödeme seçeneği getirildiğinden, ilgililer kolay ödeme imkânına sahip olabilecek.

SGK borcu olduğu için prim teşviklerinden yararlanamayan işverenler için önemli bir avantaj sağlamakta ve teşviklerden yararlanma hakkı vermektedir.

Ayrıca borçluların icra işlemleri durdurularak ilk taksitin ödenmesi halinde borcu yoktur yazısı verilmektedir.

****

Yapılandırma kapsamına giren borç türleri

SGK’ya olan 4/a, 4/(b) ve 4/(c) kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan prim ve emeklilik keseneği ile işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi vb. sosyal güvenlik primleri yapılandırma kapsamına giriyor.

Ayrıca ödenme imkânı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ile topluluk sigortası primleri de bu kapsamda yapılandırılacak.

Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi, bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.

SGK’ya borçlu olan şirketin yapılandırmaya başvurmamasına rağmen, ortakların başvuru süresi içinde kendi hisselerine düşen borçları için yapılandırma talebinde bulunmaları halinde bu talepleri geçerli kabul edilecektir.

SGK’ya borçlu olmalarına rağmen, yapılandırma başvurusunda bulunmayan şirketlerin, şirket ortaklığı/şirket müdürlüğü/yönetim kurulu üyeliği (vb.) sona erenlerin sorumlu olduğu dönemlerden kaynaklanan borçları için yapılandırma talepleri başvuru süresi içinde kabul edilecektir.

Şirketin, süresi içinde yapılandırma talebinde bulunması durumunda, ortağın yine de ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar, kendi ortaklığından kaynaklanan borcu için yapılandırma talebinde bulunması halinde bu talep kabul edilecektir. (Şirketin ve ortağın borçlarını muntazam ödeyerek bitirilmesi durumunda, ortaktan mükerrer olarak tahsil edilen tutar iade edilecektir.)

****

Yapılandırma İçin Başvuru Süresi

– 4a sigortalılarında: İşverenler tarafından E-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, primini kendi ödeyen 4/a sigortalılarımız ise elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.

– 4b sigortalılarında: bu kapsamdaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için elden veya posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuru yapması gerekmektedir.

– 4c sigortalılarında: 4/(c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi, ek karşılık prim borçları için Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Primler Daire Başkanlığı’na,
İdari para cezası borçları için ise işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne/Sosyal Güvenlik Merkezi’ne, başvuru yapılması gerekmektedir.

Aynı veya farklı illerde birden fazla işyeri bulunan işverenlerin her bir işyeri için ayrı ayrı başvuru yapması gerekmektedir. Bununla birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvuru formu ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacak.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen sigortalılarının 30/6/2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılandırma kapsamında hesaplanan tutarlar peşin veya taksitler hâlinde ödenebilecektir.

Dünya Gazetesi 14.06.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak