Yeni yapılandırma duyurusu

Google+ LinkedIn +

VERGİ BORÇLARINDA YAPILANDIRMA FIRSATI BAŞLADI

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun 27 Mayıs 2017
tarihli ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kanun ile;
– Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları ve
faizlerinde Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) oranında güncelleme yapılması,
– Vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı) tamamen silinmesi,
– Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin
silinmesi,
– Yapılandırılan tutarların ikişer aylık dönemler halinde 36 aya varan sürelerde taksitle
ödenmesi,
– Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan AYRICA %50 İNDİRİM
uygulanması,
– Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi
gibi çok önemli imkanlar getirilmiştir.
Başvuruların;
– Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden,
– Bağlı bulunulan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla
30 Haziran 2017 tarihi akşamına kadar yapılması gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı 05.06.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak