Kısmi Tevkifata Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadesi – 13. Bölüm / Dr. İsmail PAMUK – Barbaros SOYLU

Google+ LinkedIn +

5.3.5-Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

5.3.5.1-Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

KDV mükellefleri tarafından aşağıda “Kapsam” bölümünde belirtilen malların, KDV mükellefleri ile belirlenmiş alıcılara tesliminde, (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

5.3.5.2-Kapsam

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2’nci sıraları kapsamına giren ürünlerin teslimi tevkifat uygulaması kapsamındadır. Buna göre;

-Kütlü ve elyaf pamuk, linter pamuk, pamuk lifi döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı,

-Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01 pozisyonundaki sığır ve atların, 41.02 pozisyonundaki koyun ve kuzuların (astragan veya karakul, persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve Tibet keçi ve oğlakları hariç) ham post ve derilerinin,

tesliminde tevkifat uygulanır.

Konu hakkında verilmiş özelgeler aşağıda özetlenmiştir.

Özelge: Ağartılmış veya boyanmış pamuk teslimlerinde (9/10) oranında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir (Adana VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 26/01/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.01.16.02-2010-4139-KDV-19 sayılı özelgesi).

Özelge: 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 1 ve 2’nci sıraları kapsamına girmeyen üstüpü telefi tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır (Kahramanmaraş VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 17/04/2013 tarihli ve 47285862-KDV-7-5 sayılı özelgesi).

5.3.5.3-KDV İadesi

5.3.5.3.1-Mahsuben İade

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimiyle ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

5.3.5.3.2-Nakden İade

Pamuk, tiftik, yün ve yapağı ile ham post ve deri teslimiyle ilgili 5.000-TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.

5.000-TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir 5.000-TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.

5.3.6-Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

5.3.6.1-Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı

Hem KDV mükellefleri, hem de belirlenmiş alıcıların, aşağıda “Kapsam” bölümünde belirtilen ürün, artık, talaş ve kırpıntı alımlarında (5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

Söz konusu malların ithalatçıları veya bu malları 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alanlar tarafından yapılan teslimlerde tevkifat uygulanmaz. Bu teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” veya “Teslim edilen mal 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan temin edildiğinden/temin edilerek üretildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve söz konusu malların ithalatına ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine veya bu malların 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlardan alımına ilişkin fatura bilgilerine yer verilir.

5.3.6.2-Kapsam

Ağaç işleme endüstrisinde kullanılan ve ilk madde-malzeme niteliğinde olan her türlü ağaç, tomruk, odun ile bunların önceden belirlenmiş ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır.

Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyetinde olmayan; mobilya, kapı-pencere doğraması, döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmaz.

08/08/2011 tarihli ve KDVK-60/2011-1 sayılı KDV Sirküleri ile 21/06/2012 tarihli ve KDVK-63/2012-3 sayılı KDV Sirkülerinde, bu kapsamdaki tevkifat uygulamasına ilişkin aşağıdaki örnekler verilmiştir.

Örnek: Tevkifat kapsamındaki ürünlerin ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. Ancak, ithal edilen tomruğun inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri keresteye dönüştürülerek tesliminde, sorumlular sayılan alıcılar tarafından KDV tevkifatı yapılacaktır.

Örnek: Bu bölüm kapsamında tevkifat uygulanacak ürünler arasında yer alan tomruk, kereste gibi ürünlerin emprenye işlemine tabi tutulması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir.

Örnek: Kerestenin işlenmesi sonucu üretilen, ahşap palet, ahşap sandık, ahşap kasa, ahşap kutu, ahşap bandıl, ahşap takoz, ahşap H kiriş, ahşap kablo makarası, ahşap ambalaj malzemesi tesliminde demonte olup olmadığına bakılmaksızın tevkifat uygulanmayacaktır.

Örnek: Tomruk veya keresteden üretilen tahta ve kaplama teslimi tevkifat kapsamındadır.

Örnek: Firmanın kamu kurumlarından temin ettiği hurda ahşap direkler ilk madde ve malzeme niteliği taşımadığından bu hurda direklerin firma tarafından tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır.

Örnek: Çıta, odun ve kırpıntıların işleme tabi tutulması sonucu elde edilen yonga levha tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.

Örnek: Ağaç işleme ve mobilya üretim tesislerinin, sorumlu sayılan alıcılara imalat artığı kırpıntı ve talaş teslimi KDV tevkifatına tabi tutulacaktır.

Konu hakkında verilmiş özelgeler aşağıda özetlenmiştir.

Özelge: Tarımsal kalkınma kooperatifleri 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar arasında yer almadığından, söz konusu kooperatiflerden alınan orman ürünlerinin teslimi halinde KDV tevkifatı uygulanacaktır (Hatay VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 20/11/2017 tarihli ve 35672403-130-72 sayılı özelgesi).

Özelge: İlk madde-malzeme niteliğinde olan seren (ahşap kapı iskeleti) teslimlerinin tevkifata tabi tutulması gerekmektedir (Denizli VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 21/02/2013 tarihli ve 51421814-130[9-2012/371]-24 sayılı özelgesi).

Özelge: İlk madde-malzeme niteliğinde olan rabıtada (profil makinesinde) üretilen lamine seren teslimlerinin tevkifata tabi tutulması gerekmektedir (Antalya VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 29/09/2014 tarihli ve 76464994-130[KDV.2014.132]-225 sayılı özelgesi).

Özelge: Herek (yeni dikilen fidanların yanına destek amaçlı çakılan kazık) teslimlerinde KDV tevkifatı uygulanacak, meşe parke taslağı teslimlerinde ise tevkifat uygulanmayacaktır (Kırklareli Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 07/01/2016 tarihli ve 19174029-KDV-01-5 sayılı özelgesi).

Özelge: Özelge talep formunda sayılan ürünlerden ilk madde-malzeme niteliğinde olan sanayi odunu, lif yonga odunu, kağıtlık odun, yakacak odun, palet tahtası, sandık tahtası ile muhtelif ebatlarda üretilen doğramalık malzemelerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanacak; nihai ürün niteliğinde olan sandık, palet, maden direği ve tel direği teslimlerinde ise tevkifat uygulanmayacaktır (Mersin VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 28/08/2013 tarihli ve 18008620-130[ÖZG-2012-37]-87 sayılı özelgesi).

Özelge: Tomrukların bıçkı-torna makinesinde çekirdekleri ekseninde döndürülerek tıraşlanması ile elde edilen ve kontrplağın ilk madde malzemesi olarak kullanılan kaplama mahiyetindeki ahşap papel teslimi KDV tevkifatına tabidir (Kastamonu Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 19/12/2012 tarihli ve B.07.4.DEF.0.37.10.00-KDV-28-46 sayılı özelgesi).

Özelge: İlk madde-malzeme niteliğinde olmaması koşuluyla ahşap kazık, rabıta, lambri vb. ürünlerin tesliminde KDV tevkifatı uygulanmayacaktır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 31/07/2013 tarihli ve 39044742-KDV.9-1145 sayılı özelgesi).

Özelge: İstenilen ölçüye uygun dört yüzeyi temizlenmiş, silinmiş, vernikli/verniksiz, emprenyeli/emprenyesiz olarak doğal ahşaptan üretilen masif panel teslimlerinde (döşeme malzemesi, sunta, levha, mdf, rabıta, lambri, süpürgelik ve benzeri malzeme niteliğinde olduğundan) KDV tevkifatı uygulanmayacaktır (Antalya VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 15/08/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.07.16.02-130[KDV.2012.85]-405 sayılı özelgesi).

Özelge: Firma tarafından üretilen ahşap paletin teslimi KDV tevkifatına tabi tutulmayacaktır. Ancak, imal edilen ahşap paletlerin üretiminde kullanılan önceden belirlenmiş ölçülerdeki ahşap tahta ve ahşap takoz alımlarında KDV tevkifatı uygulanması gerekmektedir (Bolu Valiliği Defterdarlık Gelir Müdürlüğü’nün 29/07/2013 tarihli ve 68509125-KDV600-5 sayılı özelgesi).

Özelge: Tomruktan imal edilen “parke taslağı” teslimleri KDV tevkifatına tabi değildir (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri KDV Grup Müdürlüğü’nün 01/08/2014 tarihli ve 39044742-KDV.9-1992 sayılı özelgesi).

Özelge: İlk madde-malzeme niteliğinde olan planyalı kereste ve seren teslimlerinin tevkifata tabi tutulması gerekmekte olup, ilk madde-malzeme niteliği taşımayan masif panel ve ahşap kablo makarası teslimlerinde ise KDV tevkifatı uygulanmayacaktır (İstanbul VDB Mükellef Hizmetleri Katma Değer Vergisi Grup Müdürlüğü’nün 20/02/2013 tarihli ve 39044742-KDV.9-239 sayılı özelgesi).

Özelge: İlk madde ve malzeme niteliğinde olmayan,  tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık vb. mahiyeti bulunmayan plywood ve kontrplak kalıp malzemesi satışında KDV tevkifatı uygulanmayacaktır (Malatya VDB Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü’nün 10/08/2012 tarihli ve B.07.1.GİB.4.44.15.01-130[9-2012-13]-28 sayılı özelgesi).

Özelge: İlk madde ve malzeme niteliğinde olmayan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık ve benzeri mahiyeti bulunmayan yakacak odun satışlarında KDV tevkifatı uygulanmaması gerekmektedir (Antalya VDB Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü’nün 21/02/2013 tarihli ve 76464994-130[KDV.2012.180]-47 sayılı özelgesi).

5.3.6.3-KDV İadesi

5.3.6.3.1-Mahsuben İade

Ağaç ve orman ürünleri teslimi ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

5.3.6.3.2-Nakden İade

Ağaç ve orman ürünleri teslimi ile ilgili 5.000-TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.

5.000-TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir 5.000-TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.

5.3.7-Diğer Teslimler

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve KDVGUT’nde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

5.3.7.1-KDV İadesi

5.3.7.1.1-Mahsuben İade

Bu bölüm kapsamındaki teslimler ile ilgili mahsuben iade talepleri miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

5.3.7.1.1-Nakden İade

Bu bölüm kapsamındaki teslimler ile ilgili 5.000-TL’yi aşmayan nakden iade talepleri teminat, vergi inceleme raporu ve YMM raporu aranılmadan yerine getirilir.

5.000-TL ve üzerindeki nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile yerine getirilir 5.000-TL’yi aşan kısım için teminat verilmesi halinde teminat, vergi inceleme raporu sonucuna göre veya YMM raporu ile çözülür.

Dr. İsmail PAMUK – Yeminli Mali Müşavir

Barbaros SOYLU – S.M. Mali Müşavir

11.06.2021

Share.

Comments are closed.