Geziniyorsunuz: uluslararası ticaret yaklaşımları

Ekonomi
Korumacılık ve Türkiye / Mahfi EĞİLMEZ
Yazar

Uluslararası Ticarette İki Farklı Yaklaşım Uluslararası ticaret konusunda başlıca iki teori vardır: Liberal teori ve milliyetçi teori. Liberal teori yandaşları Adam Smith’den bu yana uluslararası ticaretin…