Yabancıların Çalışma İzninde Yeni Şartlara Dikkat! / İbrahim IŞIKLI

Google+ LinkedIn +

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB), çalışma izni işlemlerinde güvenilir bir sistemin kurulması amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu anlamda Yabancıların Çalışma İzinleri Başvuru Sistemi’nin yenilenmesi çalışmalarında uygulama yakın bir zamanda başlayacak. ÇSGB, işverenlerin ve yabancı çalışanların mağduriyet yaşamaması için 12.02.2018 tarihli duyurusu ile bazı önemli hatırlatmalarda bulunmuştur. Buna göre, yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda başvuru sahibinin (işveren veya vekili) ve bağımsız veya süresiz çalışma izni talep eden yabancı şahsın; Elektronik tebligata elverişli KEP hesabının bulunması zorunlu olacaktır. Başvuruların elektronik imza ile yapılması zorunlu olacaktır. Başvuru sahibinin KEP hesabı ve elektronik imzasının bulunmaması halinde başvuru mümkün olamayacaktır.
Yeni sistemde işyerlerinin ilk kayıtları SGK e-Bildirge sorumluları tarafından yapılacak olup, daha sonra bu kişiler sistem üzerinden şirketleri ya da kurumları adına başvuru ve işlem yapacak kişileri yetkilendirecektir.

***

KEP hesabı zorunluluğu

25/8/2011 tarihli ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi’ne İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yetkilendirilmiş Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısından alınmış kayıtlı elektronik posta adresidir.
Buna göre; Yurtiçinden ve yurt dışından yapılacak her türlü çalışma izin başvurusunda ilgili işverenin, Yurtiçinden bağımsız çalışma izni veya süresiz çalışma izni başvurusunda adına çalışma izni talep edilen yabancının; Elektronik Tebligata Elverişli KEP hesabının bulunması zorunludur.

***

Elektronik imza zorunluluğu

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda; Güvenli Elektronik İmza, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edilmiş ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağı belirtilmiştir.

Bu çerçevede, çalışma izin başvurularında ibraz edilen verilerin bütünlük ve güvenliğinin korunması, başvuru sahibinin bilgilerinin doğruluğunu kayıt altına alınması amacıyla 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde yabancıların çalışma izin başvurularının Elektronik İmza ile yapılması zorunludur.

Bakanlığa bazı önerilerimiz var!

Türkiye artık dünyanın sayılı ekonomilerinden birisini oluşturuyor, çok önemli yabancı yatırımları var ve bu bağlamda yabancı şirketlerin ülkemize gönderdikleri expat personellerinin sayısı da artıyor.

Öncelikle bunun dikkate alınarak yabancı çalışma izinlerinin değerlendirilmesi yapılmalıdır. Ülkemize gelen her yabancı çalışana sığınmacı gözüyle bakılmamalıdır. Çok nitelikli yabancı çalışanların sayıca yüksek oranda olduğu unutulmamalıdır. Global şirketlerde, çalışanların tecrübe ve yetenekleri dikkate alınarak farklı ülkelerde çalışmaları sağlandığı gibi, bu kişilerin bilgi ve deneyimlerinin Türk çalışanlara da aktarıldığına dikkat edilmelidir. Tecrübe paylaşımının önemi dikkate alınmalıdır.

Uluslararası işgücü politikası doğrultusunda; eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi ile Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu önerileri ve bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara göre başvurusu uygun görülen yabancılara Turkuaz Kart sistemi bir an önce aktif şekilde kullanılmalıdır. Yabancı sermayenin önünün açılması ve yatırımlarının artması için çalışma izni bürokrasisi azaltılmalı, özellikle büyük yatırımcıların talepleri hızlı ve kolay şekilde çözülmelidir.

Ayrıca, Uluslararası İşgücü Kanunu’nun “Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi” başlıklı 7. Maddesinde belirtildiği üzere, çalışma izni başvuruları yetkili aracı kurum tarafından da yapılabilmesi yönünde yönetmelik çıkarılmalı, buna ilişkin süreçler kolaylaştırılmalıdır.

Dünya Gazetesi | 26.02.2018

Share.

About Author

Yorum Bırak