Çalışma hayatında çok şey değişiyor! – Resul KURT

Google+ LinkedIn +

 

Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlamak, yatırım ortamlarının iyileştirilmesi, bürokrasinin azaltılması, teşvik ve desteklerin kritik ve öncü sektörlere aktarılması, üretici üzerindeki mali yüklerin azaltılması, planlı sanayileşmenin sağlanması, yerli, yeşil ve yenilikçi üretime destek olunması amacıyla, hem mali teşvikler, istihdam seferberlikleri hem de bu yatırımlara öncülük eden ve destekleyen yeni düzenlemeler geliyor.

TBMM gündemine gelen ve çok yakın bir tarihte yasalaşmasını beklediğimiz Tasarı ile başta hafta tatili olmak üzere öğrencilerin mesleki eğitimlerine kadar önemli değişiklikler olacak. Bu Tasarıda öne çıkan başlıkları sizlerle paylaşıyoruz:

1- Hafta Tatili Kanunu kaldırılıyor!

Sanayi işletmelerinin her yıl hafta tatili günlerinde çalışabilmek için belediyelerden, hafta sonu çalışma ruhsatı almalarını zorunlu olması sanayici açısından ek mali yük getirmektedir. Sanayi üzerindeki mali yükler kaldırılmak istenmiştir. Bu sebeple, artık miladını doldurmuş bu kanunun kaldırılması amaçlanmıştır.

Ayrıca bu noktada 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanun’un da kaldırılması uygun olacaktır.

2 -Yüksek öğretim kurumlarına kurulan teknoloji transfer ofisleri

Özel ve kamu sektörü iş birliği çerçevesinde yükseköğretim kurumları, önceden izin almak kaydıyla sermaye şirketi statüsünde teknoloji transfer ofisi kurabiliyor. Ofiste, 4857 Sayılı Kanun kapsamında personel istihdam edilir ve 6735 Sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yabancı uyruklu personel çalıştırılabilir.

Ofislerde, kurumdan izin almak suretiyle tam zamanlı ve yarı zamanlı öğretim elemanı istihdam edilebilir. Sürekli olarak istihdam edilecek personele aylıksız izin verilir ve kadrolarıyla ilişkileri devam eder. Bu kişilerin aylıksız izne ayrıldıkları günden itibaren 15 gün içerisinde başvurmaları halinde aylık izni esas

4/c sigortalılıkları devam eder. Bu şekilde aylıksız izne ayrılanlardan; a- 4/c kapsamındaki önceki kadroları için tespit edilen SPEK esas alınarak sigorta primi çalışan hissesi ile GSS primi çalışan hissesi kendileri tarafından, sigorta primi işveren hissesi ile GSS işveren payı işverenleri tarafından,

b- 5510 Sayılı Kanun’un geçici 4’üncü maddesi kapsamında iştirakçi sayılanlar için tespit edilen emekli keseneğine esas aylık unsurları esas alınarak kişi keseneği kendilerince, kurum karşılıkları ile GSS primi işverenlerince ödenir.

Bu kişilere aylıksız izin dönemindeki söz konusu çalışma süreleri için görev yaptıkları işveren tarafından kıdem tazminatı ödenmez, bu süreler emeklilik hesabında dikkate alınır.

3- Uygulamalı eğitim ücreti değişiyor!

Fen bilimleri ve mühendislik fakültelerinde okuyan öğrencilerin bir yarılını işletmelerde geçirmeleri öngörülmektedir. Ayrıca bu öğrenciler için stajyer ücreti asgari ücretin net tutarının yüzde 35 i olarak belirleniyor.

YÖK, 01.01.2023 tarihine kadar devlet yükseköğretim kurumlarının lisans düzeyinde fen ve mühendislik bölümleriyle sınırlı olmak üzere, öğrenci öğrenimlerinin son yılında bir yarı yılı özel sektör işletmelerinde, teknoparklarda, araştırma alt yapılarında, Ar-Ge merkezlerine veya sanayi kuruluşlarında uygulamalı eğitimle tamamlamaları zorunlu kılmaya, uygulamalı eğitim zorunlu kılınacağı bölümleri belirli yükseköğretim kurumlarıyla ve/veya fakülte ya da bölüm ve programla sınırlı tutmaya yetkili sayılmıştır. Uygulamalı eğitim süresince öğrencilere asgari ücretin net tutarının yüzde 35, ücret olarak ödenecek ve finansman için de İşsizlik Fonu’ndan destek alınacaktır.

4- Temel bilimler mezunlarının yararlanacağı destek kapsamı belirleniyor.(Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Temel Bilimler Ücret Desteği)

Temel bilimler alanlarında en az lisans derecesine sahip ar-ge personeli istihdam eden teknoloji geliştirme bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak.

5- MYO Öğrencilerine Eğitim Desteği (2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı)

2547 Sayılı Kanun kapsamında organize sanayi bölgelerinde, organize sanayi bölgesi veya Devlet üniversiteleri tarafından kurulan meslek yüksekokullarında öğrenim gören her bir öğrenci için, 2017-2018 yılından başlamak üzere, her bir eğitim-öğretim yılı itibariyle Maliye Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından müştereken belirlenen tutarda, ilgili Yükseköğretim Kurulu bütçesine bu amaçla konulan ödenekten eğitim desteği yapılabilir.

Dünya Gazetesi – 16.06.2017

Share.

About Author

Yorum Bırak